.

Rekonštrukcia domu v Senci

 

 

Fotografie domu pred rekonštrukciou

 

Pred rekonštrukciou Pred rekonštrukciou Pred rekonštrukciou Pred rekonštrukciou Pred rekonštrukciou Pred rekonštrukciou Pred rekonštrukciou Pred rekonštrukciou Pred rekonštrukciou

 

 

 

 

Fotografie domu po rekonštrukcii

 

Po rekonštrukcii Po rekonštrukcii Po rekonštrukcii Po rekonštrukcii